Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

160/2023

z dnia

2023-06-09

Ogłoszeń w bazie:

232
/
/
Syndyk masy upadłości Ryszarda Żaboklickiego w upadłości, zamieszkałego w Warszawie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 98/22, zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości prawa majątkowego w postaci 1.100 udziałów w kapitale zakładowym Invest Prestige sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Ryszarda Żaboklickiego w upadłości, zamieszkałego w Warszawie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 98/22, zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości prawa majątkowego w postaci 1.100 udziałów w kapitale zakładowym Invest Prestige sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Syndyk masy upadłości Ryszarda Żaboklickiego w upadłości, zamieszkałego w Warszawie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 98/22, zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości prawa majątkowego w postaci 1.100 udziałów w kapitale zakładowym Invest Prestige sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000474267, REGON 146812911, NIP 9522125811) o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł, oszacowanego przez biegłego sądowego Alfredę Falak w „Opinii” z dnia 25 marca 2022 r.

Cena wywoławcza: 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2023 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości Ryszarda Żaboklickiego, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 15 czerwca 2023 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości Ryszarda Żaboklickiego, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka.

Regulamin konkursu ofert udostępniany jest w biurze Syndyka (tel. +48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położona w miejscowości Branica Radzyńska, zabudowana budynkiem pałacu – XIX-wieczną rezydencją magnacką, znajdująca się na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Branicy Radzyńskiej

Prezydent Miasta Inowrocławia informuję o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej