Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Syndyk sprzeda  sprzęt budowlany i narzędzia-25% wartości z oszacowania

OGŁOSZENIE

Syndyk sprzeda  sprzęt budowlany i narzędzia-25% wartości z oszacowania

Syndyk masy upadłości Golvresurs sp. z o.o. w upadłości sprzeda sprzęt budowlany i narzędzia (oferta łączna) z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę,

nie niższą niż 25 % wartości z oszacowania tj. 12 822,50 zł netto

Do podanej ceny doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Lokalizacja oferowanych ruchomości: Olbrachtów k. Żar  (województwo lubuskie).

Oferty należy składać na adres e-mail: kancelaria@consensus-odszkodowania.pl

do dnia 28 maja 2024 r.

Oferta winna zawierać:

  • dane oferenta (imię i nazwisko / nazwa, adres, telefon kontaktowy),numer NIP
  •  wskazanie przedmiotu oferty,
  • proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż wskazana wyżej cena minimalna,
  •  podpis oferenta / reprezentanta oferenta niebędącego osoba fizyczna,

Do oferty powinno zostać załączone potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 1 200,00 zł (tysiąc dwieście złotych), ze wskazaniem w tytule przelewu „Sprzęt budowlany” oraz danymi oferenta, dokonanej na rachunek masy upadłości Golvresurs sp. z o.o. w upadłości o numerze 63 1090 2561 0000 0001 3523 6703.

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, o ile takie wystąpią, ponosi w całości nabywca.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2024 r.
Syndyk zastrzega możliwość dodatkowej  licytacji, która odbędzie się w formie mailowej albo telefonicznej w dniu rozpatrzenia ofert. Brak możliwości kontaktu z oferentem wyklucza jego udział w dodatkowej licytacji i możliwość podwyższenia oferty złożonej w konkursie.

O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta.
Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz sporządzone w postępowaniu wyceny rzeczoznawcy majątkowego można uzyskać w drodze mailowej pod adresem:

kancelaria@consensus-odszkodowania.pl

Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się ze stanem technicznym,

faktycznym i prawnym oferowanego do sprzedaży mienia oraz ich akceptacją.

 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki

sprzedaży egzekucyjnej (art.313 §1 PU) i że wyłączone zostaje prawo odstąpienia od

umowy po jej zawarciu jak i prawa z rękojmi za wady (art.558 §1 k.c., art.879 k.p.c.).

Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Numer kontaktowy syndyka:  535 112 113.

Szczegółowy wykaz:

1Betoniarka elektryczna w zestawie z silnikiem- MS 132 M1wycena Rzeczoznawcy:   3 950,00 zł
2Niwelator  laserowy Rugby 640 w zestawie z Detektorem cyfrowymwycena rzeczoznawcy :   2 900,00 zł
3Szufla do wózka widłowego – 1 m marki Michmetwycena Rzeczoznawcy:  1 760,00 zł
4Elektryczny pistolet do silikonu MAKITAoszacowanie syndyka:  300,00 zł
5Elektryczny pistolet do silikonu Dvaltoszacowanie syndyka:   300,00 zł
6Maszyna do cięcia płytekoszacowanie syndyka:    300,00 zł
7Maszyna do cięcia płytekoszacowanie syndyka:    300,00 zł
8Młot do kucia płytekoszacowanie syndyka:   500,00 zł
9Odkurzacz przemysłowyoszacowanie syndyka:   650,00 zł
10Odkurzacz przemysłowyoszacowanie syndyka:    650,00 zł
11Mieszadło do klejuoszacowanie syndyka:    750,00 zł
12Przecinarka elektryczna do glazury – Rubi DC 250 – 1200wycena Rzeczoznawcy:   3 280,00 zł
13Przecinarka elektryczna do glazury – Rubi DC 250 – 850 nr 004618wycena Rzeczoznawcy:   2 310,00 zł
14Przecinarka elektryczna do glazury – Rubi DU 200 EVOwycena Rzeczoznawcy:   800,00 zł
15Przecinarka elektryczna do glazury – Rubi DC 250 – 1200 z 2013 r.wycena Rzeczoznawcy:    3 290,00 zł
16Wibrator rolkowy Raimondi typ : Mastinowycena Rzeczoznawcy:   4 500,00 zł
17Maszyna do szlifowania betonu HTC 420 VS z 2010 r.wycena Rzeczoznawcy:   7 400,00 zł
18Agregat prądotwórczy marki Endress z 2017 r. typ ESE 6000 DBSwycena Rzeczoznawcy:    2 070,00 zł
19Maszyna do mycia TASKI Swingo 450 E z 2010wycena Rzeczoznawcy:    5 960,00 zł
20Maszyna czyszcząco-polerująca RUBIwycena Rzeczoznawcy:  4 560,00 zł
21Maszyna elektryczna do czyszczenia fug  Raimondi Rosina z 2015wycena Rzeczoznawcy:   3 960,00 zł
22Pistolet do kleju Milwaukeeoszacowanie syndyka:   400,00 zł
23Nagrzewnica Masteroszacowanie syndyka:    400,00 zł

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej