Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, przeznaczonej do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, przeznaczonej do wydzierżawienia

 INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, przeznaczonej do wydzierżawienia.

     Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

     działka nr 84/4 o pow. 0,0065 ha na arkuszu mapy 620, zapisana w księdze wieczystej
     nr BY1I/00055051/6, (część działki o pow. 0,0015 ha).

     Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
     okres 3 lat, pod pawilon handlowy nietrwale związany z gruntem przy ul. Prezydenta
     Gabriela Narutowicza w Inowrocławiu.

      Z wykazem można się zapoznać w dniach od 26 marca do 15 kwietnia 2024 r.

      Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie
      pod nr. (52) 35 55 216 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35
      w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej