Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

2023-03-21

Ogłoszeń w bazie:

208
/
/
Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na rzecz dzierżawcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaPrzeznaczenie
w planie miejscowym
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
1. Działka nr 79/12. Miejscowość Stowięcino3. Obręb Stowięcino4. Gmina Główczyce5. Nr KW SL1S/00035352/90,0359 haNieruchomość położona na skraju wsi przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej, jest zabudowana budowlami i urządzeniami stacji bazowej telefonii komórkowej stanowiącymi własność dzierżawcy.W ewidencji gruntów opisana
jest jako Bi – inne tereny zabudowane.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego.W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
w Główczycach
nr 93/R/2012 z dnia
23 stycznia 2012 r. działka nr 79/1 oznaczona jest jako grunty orne.
152.950,00 zł+ VAT

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Banacha

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszono wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Staszica 11 w Zgorzelcu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.