Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2022

z dnia

2022-12-01

Ogłoszeń w bazie:

169
/
/
Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na rzecz dzierżawcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaPrzeznaczenie
w planie miejscowym
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
1. Działka nr 79/12. Miejscowość Stowięcino3. Obręb Stowięcino4. Gmina Główczyce5. Nr KW SL1S/00035352/90,0359 haNieruchomość położona na skraju wsi przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej, jest zabudowana budowlami i urządzeniami stacji bazowej telefonii komórkowej stanowiącymi własność dzierżawcy.W ewidencji gruntów opisana
jest jako Bi – inne tereny zabudowane.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego.W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
w Główczycach
nr 93/R/2012 z dnia
23 stycznia 2012 r. działka nr 79/1 oznaczona jest jako grunty orne.
152.950,00 zł+ VAT

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje pakiet wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Informacja