Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o III publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości  nr 144/10, położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej   

       niezabudowanej położonej w Kietrzu

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kietrzu przy ul. Zielonej. Otoczenie nieruchomości stanowi tereny mieszkaniowe, rolnicze, zielone oraz rzeka Młynówka. Działka ma dostęp do drogi publicznej- ulicy Zielonej, porośnięta jest kilkoma drzewami i krzewami. W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (RIIIa) grunty orne.
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 144/10 k.m.1 o powierzchni 0,1385 ha,, położona w Kietrzu przy ul. Zielonej.
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021162/3
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza65 000,00 zł powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki23%
6.Termin i miejsce przetargu8 czerwca 2022 r. godz. 12:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium6 500,00 zł – do 2 czerwca 2022 r., datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz  Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z  11 lipca 2017r.) Nieruchomość przeznaczona jest w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności (projektowane) na rysunku planu oznaczona symbolem  1 MNUp, zabudowę mieszkaniowo – usługową o niskiej intensywności (ukształtowane), na rysunku planu oznaczona symbolem 14MNUu
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl.  oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.ploraz www.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych sekcji nieruchomości i ruchomości
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7, 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

         I przetarg zorganizowany 20.01.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

         II przetarg zorganizowany 20.04.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej