Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Podwale

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Podwale

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych
w Zgorzelcu przy ul. Podwale, który odbędzie się w dniu 16.01.2024 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, w sali nr 04, budynek przy ul. Domańskiego 6, parter, przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane, sprzedawane jako kompleks działek:

Działka Nr 32/12, Obręb IX, AM-1 o pow. 1324 m2

oraz dz.nr 32/19, Obręb IX, AM-1 o pow. 1506 m

o łącznej powierzchni 2830 m2.

Cena wywoławcza: 200.000,00 zł*

Wadium: 20.000,00 zł

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga   wieczysta   JG1Z/00015363/1   w  dziale  III  zawiera  wpisy o ograniczonych prawach rzeczowych nie dotyczących działki przeznaczonej do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem
tj. do dnia 09.01.2024 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości: dz. nr 32/12 i  nr 32/19, Obr. IX, AM – 1 .


Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 59 900.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.