Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Andersa/Podwale

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Andersa/Podwale

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w Zgorzelcu przy ul. Andersa/Podwale, który odbędzie się w dniu 28.11.2023 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, w sali nr 04, budynek przy ul. Domańskiego 6, parter, przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana:

Działka Nr 60/8, Obręb IX, AM-1 o pow. 6526 m2

wraz z udziałem ½ części w dz.nr 32/13, Obręb IX, AM-1 o pow. 1045 m2

Cena wywoławcza: 299.412,00 zł*

Wadium: 29.940,00 zł

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta  JG1Z/00015363/1  w dziale III zawiera wpisy o ograniczonych prawach rzeczowych związanych i z inną nieruchomością, które nie dotyczą działek przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem
tj. do dnia 21.11.2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości: dz. nr 60/8 wraz z udziałem ½ części  w dz.
nr 32/13, Obr. IX, AM – 1 .


Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 59 900.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej