Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

343/2023

z dnia

09.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

330
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Podwale

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Podwale

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w Zgorzelcu przy ul. Podwale, który odbędzie się w dniu 28.11.2023 r. o godz. 9.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, w sali nr 04, budynek przy ul. Domańskiego 6, parter, przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana:

Działka Nr 32/14, Obręb IX, AM-1 o pow. 1538 m2

wraz z udziałem ½ części w dz.nr 32/13, Obręb IX, AM-1 o pow. 1045 m2

Cena wywoławcza: 87.299,00 zł*

Wadium: 8.730,00 zł

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta  JG1Z/00015363/1  w dziale III zawiera wpisy o ograniczonych prawach rzeczowych związanych i z inną nieruchomością, które nie dotyczą działek przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem
tj. do dnia 21.11.2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości: dz. nr 32/14 wraz z udziałem ½ części
w dz. nr 32/13, Obr. IX, AM – 1 .


Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 59 900.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00530278/8, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości