Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

OBWIESZCZENIE

     Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

WYKAZ

 L.p.1
 Numer działki263/2
 Powierzchnia (ha)0,0186
 Obręb0014 Żuki
 GminaKleszczele
 Nr KWBI2P/00040918/9
 Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa stanowiąca własność Powiatu Hajnowskiego (użytek gruntowy Br-RV), zabudowana częścią budynku mieszkalnego należącego do osoby fizycznej.
 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoBrak Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele.: “drogi zbiorcze”.
 Cena zbycia netto (zł)5 926,00
 informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie;Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie uchwały Nr 199/443/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 11.01.2024 r.
 Tryb i forma zbyciaBezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej działki prywatnej, zabudowanej.

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz osobom lub spadkobiercom osób będących poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wskazanej wyżej nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA

Andrzej Skiepko

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej