Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2022

z dnia

2022-12-01

Ogłoszeń w bazie:

169

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych
w Inowrocławiu przy ulicy:

  • Al. Mikołaja Kopernika 4/22, działki nr 96/1, 95/2, 96/4, 95/1, 95/8, 7/6, 7/42,
  • Ignacego Daszyńskiego 26/18, działki nr 85/73, 85/75, 85/81,
  • Ks. Piotra Wawrzyniaka 10/2, działka nr 103/3,
  • Marii Konopnickiej 26/12, działka nr 85/77,
  • Stanisława Kiełbasiewicza 11C/37, działka nr 1/23,
  • Stanisława Kiełbasiewicza 11C/44, działka nr 1/23,
  • Stanisława Kiełbasiewicza 11C/46, działka nr 1/23.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 29 września do 19 października 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36, a także zamieszcza
się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowych można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia
przy alei Ratuszowej 33-35 (pokój nr 31) pod numerem 52 35 55 225.

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje pakiet wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Informacja