Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

– działka nr 95/22 , 95/14 na arkuszu mapy 88o pow. 0,0222 ha, zapisane w księdze wieczystej BY1I/00056152

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod ogródek przydomowy przy ul. Rucianej w Inowrocławiu

– działka nr 96/158, na arkuszu 610 o łącznej pow. 0,0050 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056288/3

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod miejsca postojowe przy ul. Ignacego Daszyńskiego 34 w Inowrocławiu;

– działka nr 11/78 na arkuszu 620 zapisana w księdze wieczystej BY1I/000055099/4 o pow. 0,0240 ha

teren przeznaczony pod ogródek-zieleń przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu;

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 26 listopada do 17 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście ( po uprzednim umówieniu się) w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.