Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

 Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej   

       niezabudowanej położonej w Kietrzu

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kietrzu przyul. Zielonej. Otoczenie nieruchomości stanowi tereny mieszkaniowe, rolnicze, zielone oraz rzeka Młynówka. Działka ma dostęp do drogi publicznej- ulicy Zielonej, porośnięta jest kilkoma drzewami i krzewami. W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (RIIIa) grunty orne.
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 144/10 k.m.1 o powierzchni 0,1385 ha,, położonaw Kietrzu przy ul. Zielonej.
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021162/3
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza71 000,00 zł powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki 23%
6.Termin i miejsce przetargu20 kwietnia 2022 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium7 100,00 zł – do 14 kwietnia 2022 r., datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z  11 lipca 2017r.) Nieruchomość przeznaczona jest w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności projektowane na rysunku planu oznaczona symbolem 1 MNUp, zabudowę mieszkaniowo – usługową o niskiej intensywności ukształtowane, na rysunku planu oznaczona symbolem 14MNUu
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaBiuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod                  adresem www. bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1,Referat Gospodarki Nieruchomościami,pokój 7, 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

        I przetarg zorganizowany 20.01.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

        Kietrz, dnia 10 marca 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.