Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych przy ul. Słonecznej oraz przy zbiegu ulic Marii Konopnickiej i Prezydenta Gabriela Narutowicza w Inowrocławiu, przeznaczonych do wydzierżawienia:

1. przy ul. Słonecznej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 56/46 o pow. 0,0019 ha na arkuszu mapy 110, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00040649/7,

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
3 lat, pod istniejący garaż.

2. przy zbiegu ulic Marii Konopnickiej i Prezydenta Gabriela Narutowicza,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 85/96 o pow. 0,2698 ha na arkuszu mapy 610, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056653/3.

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, pod istniejącą wiatę dla kontenerów na odpady komunalne.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 8 do 28 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr. (52) 35 55 216 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej