Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ

PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,5494 ha:
  1. nr 9/7 o pow. 0,0022 ha (użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00065274/8;
  2. nr 2/67 o pow. 0,0362 ha (użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00041618/8;
  3. nr 2/50 o pow. 0,3470 ha (użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) i nr 2/49 o pow. 0,1640 ha (użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00073152/6,

oznaczone geodezyjnie na arkuszu 38 w obrębie 2, położone w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl: od 3 do 23 kwietnia 2024 r.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej