Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

2023-10-03

Ogłoszeń w bazie:

291
/
/
Burmistrz Kietrza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kietrza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o III przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego

w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3,

stanowiącego własność  Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił III przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego,

położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3.

1.Położenie i opis nieruchomościLokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 48,00 m2, usytuowany       na II kondygnacji (I piętrze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wymagającego remontu, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i kotłowni. Budynek i lokal wymagają remontu.
2.Oznaczenie geodezyjneUdział w wysokości 441/10000 części w częściach budynku i urządzeń , które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we własności działek gruntu  nr 1745 i nr 1746  k.m.5 obręb Kietrz o łącznej powierzchni 0,2837 ha, zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00040962/0 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00040962/0
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
5.Cena wywoławcza39 000,00  zł, zwolniona z podatku od towarów i usług
6.Termin i miejsce przetargu06.07.2022 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium 4 000,00 zł – do 01.07.2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego    
Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, 35 MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo -usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) SOKA – strefa ochrony  konserwatorskiej „A”.
9.Miejsce wywieszenia pełnej treści ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
3Miejsce publikacji pełnej treści ogłoszeniaBiuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem http://bip.kietrz.pl/ MENU PRZEDMIOTOWE nieruchomości/przetargi; strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl., a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży  2 pakiety wierzytelności

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Świętego Jana przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Podwale przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Wózek widłowy marki Toyota

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Uszkodzonej przyczepy izotermicznej PLANDEX PTL1800