Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2022

z dnia

2022-12-01

Ogłoszeń w bazie:

169
/
/
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w drodze bezprzetargowej

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONE  DO  ZBYCIA

          Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w drodze bezprzetargowej:

  • nieruchomość gruntową, położoną w rejonie ul. Frysztackiej, oznaczoną jako działka nr 113/3 obr. 64 o pow. 0,0076 ha, zapisana w księdze wieczystej nr 

      BB1C/00103690/3 Sądu Rejonowego  w Cieszynie,

  • nieruchomość gruntową, położoną w rejonie ul. Frysztackiej, oznaczoną jako działka nr 113/2 obr. 64 o pow. 0,0072 ha, zapisana w księdze wieczystej nr 

      BB1C/00103690/3 Sądu Rejonowego  w Cieszynie,

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r.

Cieszyn – 28.01.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje pakiet wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Informacja