Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

2023-03-30

Ogłoszeń w bazie:

210
/
/
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w drodze bezprzetargowej

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONE  DO  ZBYCIA

          Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w drodze bezprzetargowej:

  • nieruchomość gruntową, położoną w rejonie ul. Frysztackiej, oznaczoną jako działka nr 113/3 obr. 64 o pow. 0,0076 ha, zapisana w księdze wieczystej nr 

      BB1C/00103690/3 Sądu Rejonowego  w Cieszynie,

  • nieruchomość gruntową, położoną w rejonie ul. Frysztackiej, oznaczoną jako działka nr 113/2 obr. 64 o pow. 0,0072 ha, zapisana w księdze wieczystej nr 

      BB1C/00103690/3 Sądu Rejonowego  w Cieszynie,

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r.

Cieszyn – 28.01.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/9, obręb 88, o powierzchni 16957 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/13, obręb 88, o pow. 5544 m2 poł. przy ul. Bublewicza

Informacja o wywieszeniu wykazu Prezydent Miasta Inowrocławia

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Banacha