Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż odwołałI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/6(Obr. XI, AM-3) położonej przy ul. Francuskiej w Zgorzelcu,  z powodu wątpliwości dotyczących stanu prawnego nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż odwołałI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/6(Obr. XI, AM-3) położonej przy ul. Francuskiej w Zgorzelcu,  z powodu wątpliwości dotyczących stanu prawnego nieruchomości

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.), odwołał
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/6
(Obr. XI, AM-3)
położonej przy ul. Francuskiej w Zgorzelcu,  z powodu wątpliwości dotyczących stanu prawnego nieruchomości i potrzebą ich wyjaśnienia.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgorzelec (ul. Domańskiego 6, I piętro) oraz opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu
w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej