Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej 24

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej 24

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej 24 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal mieszkalny nr 1A o pow. 44,35 m2, położony na III piętrze-poddaszu, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, pomieszczenia pomocniczego, pomieszczenia gospodarczego, wc na półpiętrze oraz przynależnej piwnicy. Lokal „pustostan”. Standard wykończenia lokalu – mocno pogorszony (znaczne zużycie techniczne materiałów wykończeniowych. Standard użytkowy lokalu – mocno pogorszony (układ przechodni, 2 pomieszczenia bez okien). Ogrzewanie: piece kaflowe. Instalacja gazowa – brak w lokalu, możliwość wykonania przyłącza z korytarza. Stan techniczny budynku średni. Wyposażenie wewnętrzne budynku: instalacja elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna (sieć miejska), ogrzewanie indywidualne dla każdego z lokali.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 74 (Obręb IV, AM-1 o pow. 142 m²) wynosi 10,01%. Przeznaczenie w planie: 4M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI  : 73.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT.

Budynek przy ul. Wrocławskiej 24 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej 24 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00017547/9.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 7.300,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 04 kwietnia 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego
ul. Wrocławska 24/7”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.