Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

161/2023

z dnia

2023-06-10

Ogłoszeń w bazie:

232
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego o pow. 34,00 m2 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącego własność Gminy Kietrz

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego o pow. 34,00 m2 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącego własność Gminy Kietrz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem garażu murowanego o pow. 34,00 m2 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej,

 stanowiącego własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na najem garażu murowanego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej.

1.Położenie i opis nieruchomościPrzedmiotem przetargu będzie garaż murowany o pow. 34,00 m2 , z poddaszem nieużytkowym, z dachem drewnianym jednospadowym pokryty papą. Posadzka wyłożona cegłą. Brama wjazdowa konstrukcji drewnianej, wspólna dla dwóch garaży, który został przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym.Garaż nie posiada żadnych instalacji.
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 1643/4  k.m.4 Kietrz o powierzchni 0.2100 ha
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021162/3
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
5.Wartość wywoławcza czynszu miesięcznego netto68,00 zł
6.Termin i miejsce przetargu4 lipca 2022 r. godz. 12:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.WADIUM 60,- zł – do 30 czerwca 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)Nieruchomości położona jest na terenach o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz uzupełniającym w postaci m.in. zabudowy towarzyszącej – garaże, budynki gospodarcze. Tereny zieleni nieurządzonej.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl.  oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE”w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.pl, www.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać więcej informacji.Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami,pokój 7,8, tel. 77 485 43 56 wew. 24,25, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

     Kietrz, dnia 20.06.2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położona w miejscowości Branica Radzyńska, zabudowana budynkiem pałacu – XIX-wieczną rezydencją magnacką, znajdująca się na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Branicy Radzyńskiej

Prezydent Miasta Inowrocławia informuję o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej