Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

Informacja

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ

PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

na rzecz jej użytkowników wieczystych

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: nieruchomość stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona w Inowrocławiu przy ul. Mikorzyńskiej 72, oznaczona geodezyjnie w obrębie 8 na arkuszu 95 jako działka nr 46/4 o pow. 0,4827 ha (użytek: B – tereny mieszkaniowe o pow. 0,0325 ha; RI, RII, RIIIa – grunty orne o pow. 0,4502 ha), zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00007903/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
    w Inowrocławiu.
  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy
    al. Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl: od 27 marca do 16 kwietnia 2024 r.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej