Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

Informacja

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,2926 ha:
  1. nr 1/13 o pow. 0,0273 ha (użytek: RI – grunty orne), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00007204/3;
  2. nr 298/2 o pow. 0,0153 ha (użytek: RI – grunty orne), nr 298/3 o pow. 0,0340 ha (użytek: RI – grunty orne), nr 298/4 o pow. 0,0525 ha (użytek: RI – grunty orne), nr 298/5 o pow. 0,0728 ha (użytek: RIIIa – grunty orne) i nr 298/6 o pow. 0,0907 ha (użytek: RIIIa – grunty orne), dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00022754/4,

oznaczone geodezyjnie na arkuszu 55 w obrębie 5, położone w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy
    al. Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl: od 28 marca do 17 kwietnia 2024 r.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej