Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Informacja o  wywieszeniu wykazu Prezydent Miasta Inowrocławia

OGŁOSZENIE

Informacja o  wywieszeniu wykazu Prezydent Miasta Inowrocławia

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

–  działka nr 20/2 na arkuszu mapy 89o pow. 0,1810 ha, zapisane w księdze wieczystej BY1I/00075207/1, stanowiące własność Miasta.  nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne przy ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu

–  część działek nr 12/2, 12/7, 12/8 na arkuszu mapy 1o łącznej pow. dzierżawy 0,0232 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00021360/8, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod działalność charytatywno-opiekuńczą przy ul. Jacewskiej w Inowrocławiu

–  część działki nr 13/27 na arkuszu mapy 782o pow. 0,1031 (pow dzierżawy. 0,0200 ha), zapisana w księdze wieczystej BY1I/000041786/6, przy ul. Poznańskiej, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod miejsca postojowe

–  część działki nr 13/39 ha na arkuszu mapy 192o pow. 0,0284, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00086261/7, przy ul. Rąbińskiej, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń,

.Z wykazem można się zapoznać w terminie:

od 20 października  9 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej