Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

161/2023

z dnia

2023-06-10

Ogłoszeń w bazie:

232
/
/
Syndyk masy upadłości Janusza Fabrowskiego w upadłości, zamieszkałego w Warszawie sprzeda udziały w kapitale zakładowym

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Janusza Fabrowskiego w upadłości, zamieszkałego w Warszawie sprzeda udziały w kapitale zakładowym

Syndyk masy upadłości Janusza Fabrowskiego w upadłości, zamieszkałego w Warszawie – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert w konkursach, zorganizowanych w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 82/22, na nabycie wchodzących w skład masy upadłości praw majątkowych w postaci:

  • 95 udziałów w kapitale zakładowym Girasoles sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (KRS 0000483583, NIP 7252071397, REGON 101682429) o łącznej wartości nominalnej 4.750,00 zł – za cenę wywoławczą nie niższą niż 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote);
  • 45 udziałów w kapitale zakładowym Impet Inari sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (KRS 0000433059, NIP 6572908293, REGON 260632135) o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł – za cenę wywoławczą nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty);
  • 25 udziałów w kapitale zakładowym Positive Minds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000388998, NIP 7010294998, REGON 142918788) o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł – za cenę wywoławczą nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotów konkursów ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Janusza Fabrowskiego w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. + 48 22 639 45 55. Operaty szacunkowe dotyczące wycen ww. praw majątkowych, sporządzone przez biegłego sądowego, są udostępniane do wglądu w biurze Syndyka, w dni powszednie, w godz. 10:00 – 14:00, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotów konkursów ofert, dla dokonania oceny ich stanu faktycznego i prawnego, uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotów konkursów ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Pełna treść regulaminów konkursów ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (tel. +48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położona w miejscowości Branica Radzyńska, zabudowana budynkiem pałacu – XIX-wieczną rezydencją magnacką, znajdująca się na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Branicy Radzyńskiej

Prezydent Miasta Inowrocławia informuję o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej