Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

     o III publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

        Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej   

       zabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w Ściborzycach Wielkich, gminie  Kietrz w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rzeki  Krzanówki, (cz.Bílá Voda/Oldřišovský potok)  oraz gruntów użytkowanych rolniczo. Działka nr 349 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym o pow. zabudowy 147m2, pochodzącym z 1935 roku, obecnie wymagającym remontu. Budynek składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, komunikacji, klatki schodowej, wiatrołapu oraz pom. gospodarczego o łącznej pow. użytkowej 236,77 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną z sieci wiejskiej. Przy budynku znajduje się studnia, za budynkiem są ruiny budynku gospodarczego, nie przedstawiającym żadnej wartości rynkowej. Działki nr 352 i 353 są niezabudowane.  Komunikacja z drogą publiczną, odbywa się drogą wewnętrzną o nawierzchni szutrowej. Teren porośnięty w części drzewami i krzewami, nieogrodzony, obecnie nie jest użytkowany. Działki stanowią jedną nieruchomość i stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży. Wg ewidencji gruntów nieruchomość stanowi grunty rolne zabudowane (Br; RIIIa,) oraz  zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).                                                                                                                                          
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 349,352,353 k.m.3, Ściborzyce Wielkie o łącznej powierzchni 0,1532 ha
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021556/2
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza90 000,00 zł – zwolniona z podatku od towarów i usług
6.Termin i miejsce przetargu21 kwietnia 2022 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium9 000,00 zł – do 15.04.2022 r.. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KietrzDla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Nieruchomość przeznaczona pod funkcję zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych ukształtowaneoznaczoną symbolem RMu,  zieleni  nieurządzonej oznaczoną symbolem ZN, a także funkcję rolniczą (upraw polowych, łąk i pastwisk, upraw ogrodniczych), oznaczoną symbolem R,
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl.  oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia,
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

     I przetarg zorganizowany 30.11.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

     II przetarg zorganizowany 20.01.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.