Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2022

z dnia

2022-12-01

Ogłoszeń w bazie:

169

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

OGŁASZA

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącej w skład Strefy Północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego, położonej przy ul. Równinnej w Inowrocławiu z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej

Nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oznaczona jest jako działka nr 28/31 na arkuszu mapy 46 o pow. 0,5001ha, przy ul. Równinnej zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056878/6 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Na podstawie ogłoszenia o przetargu Prezydent Miasta unieważnia przetarg w całości z uwagi na omyłkę pisarską mogącą powodować błąd w interpretacji ogłoszenia.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia (www.inowroclaw.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia (bip.inowroclaw.pl), a także w internetowym serwisie prasowym www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje pakiet wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Informacja