Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Cienistej 1 wraz z udziałem w części gruntu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Cienistej 1 wraz z udziałem w części gruntu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Cienistej 1 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 01 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy
ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

I przetarg odbył się 06 kwietnia 2023 r.

Przedmiotami przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Zgorzelec
– niezamieszkałe lokale mieszkalne nr 3, 4, 5, 6. Standard wykończenia wszystkich lokali jest mocno pogorszony (lokale zdewastowane, do remontu kapitalnego o znacznych nakładach). Ściany i sufity
z miejscowymi uszkodzeniami. Instalacja elektryczna zdemontowana (pozostałości instalacji elektrycznej), instalacja wodno-kanalizacyjna niesprawna.

  1. Lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze, o pow. 31,75 m2, składający się z 1 pokoju
    z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy. Standard użytkowy lokalu – mocno pogorszony (układ przechodni, brak ogrzewania). Brak drzwi wewnętrznych. Pozostałości osprzętu sanitarnego.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce wynosi 19,20%.

Cena wywoławcza: 23.750,00 zł*

Wadium: 2.375,00 zł

  1. Lokal mieszkalny nr 4, położony na I piętrze, o pow. 29,95 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki oraz przynależnej piwnicy. Standard użytkowy lokalu – mocno pogorszony (układ przechodni, piec kaflowy). Brak stolarki drzwiowej i osprzętu sanitarnego.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce wynosi 18,20%.

Cena wywoławcza: 21.550,00 zł*

Wadium: 2.155,00 zł

  1. Lokal mieszkalny nr 5, położony na II piętrze (poddaszu), o pow. 22,75 m2, składający się
    z 1 pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego. Standard użytkowy lokalu – mocno pogorszony (układ przechodni, skosy). Brak stolarki drzwiowej. Pozostałości osprzętu sanitarnego. Brak ogrzewania.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce wynosi 13,80%.

Cena wywoławcza: 18.650,00 zł*

Wadium: 1.865,00 zł

  1. Lokal mieszkalny nr 6, położony na II piętrze (poddaszu), o pow. 24,91 m2, składający się
    z 1 pokoju, kuchni oraz łazienki. Standard użytkowy lokalu – mocno pogorszony (układ przechodni, skosy, piec kaflowy). Brak stolarki drzwiowej. Pozostałości osprzętu sanitarnego.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce wynosi 15,10%.

Cena wywoławcza: 19.250,00 zł*

Wadium: 1.925,00 zł

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Stan techniczny budynku Cienista 1 jest pogorszony (budynek o znacznym zużyciu technicznym elementów wykończeniowych, klatka schodowa do remontu). Wyposażenie wewnętrzne budynku: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie indywidualne dla każdego lokalu.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Cienistej 1działce nr 139 (Obręb IV, AM-4 o pow. 95 m²) Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr JG1Z/00031953/2. Przeznaczenie w planie ww. nieruchomości: A45.MW-U– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

 

Forma sprzedaży: lokale i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 28 lipca 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium we wskazanej powyżej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia
25 maja 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego nr …… ul. Cienista 1”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.